SERVICE DIY Set for Puma Air Compressor Model: TK30160 / CT50160G / CT50250G / GT55160G / GT55250G

Service Kit Set Compressor

  • Parts to replace
  • Filter element x 1pcs
  • Compressor oil x 4 liter